MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Zebrzydowicach powstała decyzją Zarządu OSP Zebrzydowice na przełomie lat 70 – 80 XX wieku i ma na celu zapoznanie młodzieży z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych oraz propagowanie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej.

Członkowie MDP spotykają się na ćwiczeniach i treningach w każdy piątek w naszej remizie. Swoje umiejętności i wiedzę prezentują w zawodach sportowo – pożarniczych organizowanych przez gminę oraz ZOSP w Cieszynie.

W ciągu kilkunastu lat opiekunami grupy MDP byli druhowie: Zenon Dąbrowski, Stanisław Galas, Józef Orszulik, Wiesław Brzoza, Zygmunt Herman, Dariusz Chlebek, a obecnie Michał Drewicz.