Powódz

ulotka_w_obliczu_powodzi (Plik PDF ok. 500kb)

Powódź – co robić?
________________________________________

O czym trzeba pamiętać w czasie zagrożenia powodzią:
– nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
– nie przejeżdżaj przez wały przeciwpowodziowe;
– nie uprawiaj gruntu w odległości mniejszej niż 3 metry od wału przeciwpowodziowego;
– nie uszkadzaj umocnień przeciwpowodziowych;
– nie sadź drzew na wałach przeciwpowodziowych;
– nie stawiaj budynków, nie kop rowów, dołów, studni, itp. w odległości mniejszej niż 50 metrów od wałów przeciwpowodziowych.

Przed powodzią:
– ubezpiecz siebie i swój dobytek;
– upewnij się, że członkowie twojej rodziny więdzą co robić w czasie powodzi;
– naucz swoje dzieci, kiedy mają dzwonić pod dane numery ratunkowe;
– zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (przeważnie jest to: dźwięk syreny, gong, dźwięk dzwonów kościelnych);
– ustal z członkami swojej rodziny sposób porozumiewania się w razie rozdzielenia.

Gdy wiesz, że powódź cię nie ominie:
– przygotuj worki z piaskiem;
– zadbaj o bezpieczne schronienie lub dogodną drogę ucieczki dla swoich zwierząt;
– wyłącz zasilanie elektryczne i dopływ gazu;
– zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, np. przenosząc je na wyższe piętra budynku;
– usuń ze swojej posesji wszystkie pojazdy, przemieszczając je w bezpieczne miejsce;
– usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak, np. środki owadobójcze;
– przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; obmyśl dostępne drogi ucieczki, bezpieczną formę przemieszczenia swojej rodziny, wybierz najpotrzebniejsze rzeczy, jakie ze sobą zabierzesz (pamiętaj, że dorosłe osoby nie powinny mieć przy sobie więcej, niż 50 kilogramów bagażu).

W czasie powodzi:
– włącz radio, a w nim lokalną stację, aby dowiedzieć się cennych informacji na temat dalszego postępowania, powstałych zniszczeń, działań służb ratowniczych, itd.;
– w razie niebezpieczeństwa przenieś się na wyżej położone tereny;
– jeżeli lokalne władze każą mieszkańcom opuścić swoje domy i jak najszybciej ewakuować się z miejsca zagrożenia, zrób to;
– daj swoim dzieciom kartki z ich imionami i nazwiskami oraz adresem kontaktowym do ich opiekunów;
– jeżeli to możliwe, zostaw w miejscu zamieszkania informacje o tym, gdzie i kiedy wyjechałeś;
– w razie opuszczenia swojego domu, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym;
– jeżeli opuszczasz miejsce zamieszkania własnym środkiem transportu, jedź drogami wyznaczonymi przez lokalne władze, jeżeli natomiast ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd;
– zadbaj o swoje zwierzęta; wypuść je z klatek, zamkniętych pomieszczeń, itp., aby miały szansę na przeżycie;
– w czasie powodzi odłącz zasilanie elektryczne, sieć gazową i wodociągową;
– w miarę możliwości zaopatrz się w zapas wody pitnej i przenieś ją na wyższe piętra budynku;
– nie pij wody ze studni i wody gruntowej;
– jeżeli widzisz, że nurt wody jest silny, nie chodź po zalanych obszarach;
– jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, używaj, np. tyczki, aby sprawdzić grunt przed sobą;
– jeżeli jesteś w stanie, zgłoś się do odpowiednich służb, aby pomóc im w walce z powodzią;
– nie panikuj, myśl trzeźwo.

Ważne!
W wypadku zagrożenia życia lub innych niebezpieczeństw, machając, np. flagą lub kawałkiem materiału o odpowiednim kolorze, możesz prosić o pomoc:
– kolor biały (prosisz o przeniesienie z miejsca, w którym się obecnie znajdujesz);
– kolor czerwony (prosisz o jedzenie i wodę);
– kolor niebieski (prosisz o przybycie lekarza).