Zarząd

Prezes  Andrzej Morawiec

Wiceprezes Naczelnik  Tomasz  Stec

Wiceprezes   Antoni Grygierek

Zastępca Naczelnika  Marcin  Marczewski

Sekretarz  Krzysztof  Klepek

Skarbnik   Józef  Brzoza

Gospodarz  Dawid Łosiński

Kronikarz  Wiesław  Brzoza

Członek  Zygmunt Herman