Zarząd

Prezes  Andrzej Morawiec

Wiceprezes Naczelnik  Tomasz  Stec

Wiceprezes   Zygmunt Herman

Zastępca Naczelnika Wiesław Brzoza

Sekretarz  Krzysztof  Klepek

Skarbnik   Józef  Brzoza

Gospodarz  Dawid Łosiński

Kronikarz  Patryk Nowak

Członek  Jarosław Gaszczyk

POPRZEDNI ZARZĄD

PREZESI:

Józef Grycz                1902 – 1907

Józef Michalski          1907 – 1922

Ferdynand Durczok   1922 – 1934

Jan Szubra

Karol Rychły

Franciszek Węglorz    1946 – 1947

Franciszek Żyła          1947 – 1949

Frydolin (Józef) Stawarczyk

Władysław Pagacz

Rudolf Kopiec

Alfred Brychcy

Edward Kopiec          1991 – 2007

ZASTĘPCY PREZESA

Ferdynand Durczok, Stanisław Kolaczek, Ludwik Herman, Karol Morawiec, Henryk Ździebło, Józef Orszulik, Antoni Grygierek

NACZELNICY (KOMENDANCI)

Antoni Duś, Teofil Ździebło, Ferdynand Durczok, Ludwik Herman, Karol Bubik, Franciszek Wardas, Wilhelm Karpeta, Stanisław Galas, Bronisław Kajsztura, Józef Orszulik, Jarosław Puchała

SKARBNICY

Józef Grycz, Ferdynand Durczok, Antoni Karpeta, Edward Kopiec

SEKRETARZE

Rudolf Malisch, Wincenty Święcha, Jan Szubra, Franciszek Kuczera, Otton Karpeta, Filip Śmiga, Alfred Brychcy, Erwin Michnik, Bogumił Płonka, Robert Ździebło, Andrzej Morawiec 

GOSPODARZE

Antoni Szajter, Paweł Zomerlik, Franciszek Grzybek, Henryk Ździebło, Jan Grzonka, Ferdynand Właka, Józef Właka, Erwin Michnik, Rafał Walak

KRONIKARZE

 Bogusław Miczek, Krzysztof Klepek, Wiesław Brzoza