Zarząd OSP Zebrzydowice zawiadamia członków Walne zebranie  sprawozdawcze

odbędzie się  28.01.2017 roku o godz. 16.00 w sali OSP Zebrzydowice obecność obowiązkowa .

 

Opublikowano przez Andrzej 13 stycznia 2017r.