Zawody strzeleckie

062_t1

ZAPROSZENIE NA ZAWODY STRZELECKIE
Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO (do 17 J)

O PUCHAR NAJLEPSZYCH STRZELCÓW GMINY ZEBRZYDOWICE

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

OSP Zebrzydowice zaprasza wszystkich chętnych na turniej drużyn z Gminy Zebrzydowice i okolic który odbędzie się w sali do praktycznej nauki strzelania – remiza OSP Zebrzydowice ul. Jana Kochanowskiego.

1. Organizator: OSP Zebrzydowice. Patronat Wójta Gminy Zebrzydowice.

2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów obronnych
wśród mieszkańców gminy i młodzieży szkolnej

3. Uczestnictwo: 4 osobowa drużyny , młodzież od lat 16.

4. Termin: 29.05. 2015 r. oraz 05.06.2015 r. godzina 16.30 do 19.00.
Przy zgłaszaniu drużyny zostanie wyznaczona godzina strzelania.
Zgłoszenia przyjmowane będą w każdy piętek od godziny 17.00 -19 00 w sali do
praktycznej nauki strzelania- remiza OSP oraz telefonicznie 667856227.

5. Konkurencja: -karabinek pneumatyczny kal. 4,5mm 17J
-postawa strzelecka stojąca
-odległość 10 m
– 20 strzałów ocenianych
– czas konkurencji wraz z przygotowaniem 25 minut

6. Klasyfikacja: Drużynowa, oraz indywidualna według osiągniętego wyniku

7. Wyróżnienia: Za 1 miejsce drużynowo Puchar, 2 i 3 miejsca medale, dyplomy
Za 1-3 indywidualnie kobiet oraz mężczyzn medale i dyplomy
Ogłoszenie wyników 12 czerwca o godz. 17.00

8. Bezpieczeństwo: Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
regulaminu obowiązującego na sali treningowej

9. Postanowienia końcowe: Organizator zapewnia broń i amunicje.
Strzelcy mogą korzystać z własnego śrutu do tarcz.
Osłony wzroku we własnym zakresie (obowiązkowo)
Zawody przeprowadzone będą według regulaminu zawodów i wszystkie sprawy nie ujęte
w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez komisję sędziowską