Zarząd OSP Zebrzydowice zawiadamia członków Walne zebranie  sprawozdawcze

odbędzie się 17.02.2018 roku o godz. 16.00 w sali OSP Zebrzydowice obecność obowiązkowa .